DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu

 

Dom Pomocy Społecznej istnieje od 1969r. Mieści się w domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 (w pobliżu dworca PKS). Uchwałą z dnia 7 lipca 2000r Rada Miasta Poznania nadała Domowi imię błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. DPS jest jednostką budżetową Miasta Poznania. Dom przeznaczony jest dla przewlekle somatycznie chorych kobiet, dysponuje 35 miejscami.

 

ZASADY ODWIEDZIN

 1. Odwiedziny możliwe są w godzinach 14.00-17.00 od poniedziałku do niedzieli.
 2. Zamiar odwiedzin należy zgłosić pracownikowi socjalnemu pod numerem telefonu 61 833 19 41 (w. 1) od poniedziałku do piątku w godz. od. 7.00 do 13.00, pracownik potwierdza możliwość odwiedzin - w przypadku dużej liczby zgłoszeń odwiedzin możliwe jest ograniczenie liczby odwiedzających i indywidualne ustalenie innego terminu odwiedzin.
 3. Zamiar odwiedzin w sobotę i niedzielę winien zostać zgłoszony w piątek do godziny 13.00.
 4. Czas odwiedzin na terenie DPS nie może trwać dłużej niż 30 minut.
 5. Jedną mieszkankę może w danym czasie odwiedzać jeden odwiedzający.
 6. Odwiedziny mieszkanek zamieszkujących na drugim piętrze odbywają się
  w Świetlicy lub w Ogrodzie DPS.
 7. Odwiedziny mieszanek zamieszkujących na trzecim piętrze (niezdolnych do samodzielnego poruszania się) odbywają się w pokojach mieszkanek.
 8. W czasie odwiedzin mieszkanka Domu ma obowiązek korzystania z maseczki zakrywającej usta i nos, którą zapewnia DPS.
 9. Odwiedzający zobowiązany jest przed wejściem głównym do budynku DPS
  od ul. Niedziałkowskiego 22, do założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Odwiedzjący musi mieć założoną maseczkę przez cały czas pobytu na terenie DPS.
 10. Odwiedzający zobowiązany jest przed wejściem do budynku DPS do założenia fartucha jednorazowego, rękawiczek jednorazowych oraz osłony na obuwie.
 11. Środki ochrony osobistej wskazane w pkt 9 i 10 odwiedzający jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie.
 12. Odwiedzający po wejściu do DPS zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji rąk.
 13. Portier dokonuje pomiaru temperatury ciała odwiedzającemu termometrem bezdotykowym. Jeżeli temperatura ciała wynosi powyżej 370C, wejście na teren DPS nie jest możliwe, a odwiedzjący powinien skontaktować się z lekarzem POZ.
 14. Odwiedzającym zabrania się:

-       przemieszczania się po terenie DPS,

-       siadania na łóżku mieszkańca,

-       korzystania z toalety zlokalizowanej na piętrze mieszkalnym,

-       spożywania posiłków na terenie DPS;

15. Odwiedzający mogą korzystać wyłącznie z toalety zlokalizowanej na poziomie (– 1) przy windzie.

                                                                                                                  Dyrektor DPS

                                                                                                                Danuta Resztak