UWAGA !

W związku z zarządzeniem Nr DPS.D.002.5.2020 z dnia 9 marca 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu.

Zakaz odwiedzin obowiązuje do czasu jego odwołania.

 

W związku z Zarządzeniem Nr DPSEB.D.002.7.2020 z dnia 23 marca 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu -  w celu zminimalizowania kontaktu z pracownikami Domu, wprowadzam całkowity zakaz przekazywania przez osoby z zewnątrz domu paczek i przesyłek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22. 

Zakaz obowiązuje do 10.04.2020 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu

 

Dom Pomocy Społecznej istnieje od 1969r. Mieści się w domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 (w pobliżu dworca PKS). Uchwałą z dnia 7 lipca 2000r Rada Miasta Poznania nadała Domowi imię błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. DPS jest jednostką budżetową Miasta Poznania. Dom przeznaczony jest dla przewlekle somatycznie chorych kobiet, dysponuje 35 miejscami.